WHO WE ARE WHO WE ARE WHO WE ARE WHO WE ARE

成品的应用范围及类型

GFOAM 泡沫材料主要用于以下工业应用领域:

 • 密封防水、防气
 • 密封防气、防尘
 • 膨胀接头
 • 震动缓冲
 • 减震
 • 隔热
 • 隔音
 • 加热成型
 • 包装……

……并可加工成以下多种式样的成品

 • 密封型材
 • 膨胀接头
 • 切割扁平接头
 • 机加工部件
 • 框架
 • 以加热成型或热压方式生产的所有部件……