WHO WE ARE WHO WE ARE WHO WE ARE WHO WE ARE

De lucht- en ruimtevaart: een groeiende sector bij GRANDO

De ontwikkeling van de industrietakken lucht- en ruimtevaart, die in volle groei zijn de laatste jaren, is naast vele andere branches waarin GRANDO actief is, een belangrijke doelstelling geworden voor het bedrijf.

Om de veiligheid van de passagiers te verbeteren, leggen de grote constructeurs van deze industrietakken (Airbus, Boeing, Bombardier, Lockheed, Dassault Aviation…) aan hun leveranciers en onderaannemers technische lastenboeken op met welbepaalde normen. Het respecteren van de steeds strenger wordende rook- en brandnormen is binnen deze technische bepalingen een belangrijk punt geworden in het bijzonder voor de veiligheid van de passagiers.

Onze ingenieurs gespecialiseerd in materiaalwetenschappen beschikken over meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling van genormeerde producten voor industrietakken zoals de treinnijverheid, de bouwindustrie en de automobielindustrie. Zij ontwikkelen eveneens, in samenwerking met meerdere R & D laboratoria en andere industriële partners, nieuwe  zelfdovende materialen met een lage toxiciteit van de rook (zonder halogeen) specifiek voor branches zoals de lucht- en ruimtevaart, en meer bepaald, voor luchttransport van passagiers en goederen.

De materialen van GRANDO worden erkend volgens minstens een van de volgende internationale brand- en rooknormen:

Brand- en rooknormen voor de lucht- en ruimtevaart:

  • FAR – CFR/CS 25.853
  • FAR 25.833/FAR 25.856
  • JAR – 25.853
  • CAA 8/2
  • Airbus ABD0031/ Airbus ABS5708
  • EASA CS25.853
  • BMS 1-68 & DMS-1980
  • Bombardier SMP-800C
  • ASTM C1166, E162, E662
  • Lockheed MD987…..

Deze materialen kunnen ook specifiek ontwikkeld worden volgens de technische criteria en normen van de klant.

WORLDWIDE SUPPLIER OF THE AERONAUTICAL AND AEROSPACE INDUSTRY