Celrubber met gesloten cellen

Reference Colour Products Applications Finished-product type Inflammability Classification
Smoke toxicity
GFOAM-9411 Black Closed-cell foam rubber (Low density : +/- 64 kg/m³) Sealing, soundproofing and thermal insulation Seals, strips and any cutted parts from sheets FAR 25.853 (th. : 3.18 and 6.35mm) PASS
GFOAM-9421 Black Closed-cell foam rubber (Medium density : +/- 104 kg/m³) Sealing, soundproofing and thermal insulation Seals, strips and any cutted parts from sheets FAR 25.853 (th. : 3.18 and 6.35 mm) PASS
GFOAM-9431 Black Closed-cell foam rubber (Medium density : +/- 132 kg/m³) Sealing, soundproofing and thermal insulation Seals, strips and any cutted parts from sheets FAR 25.853 (th. : 12.70 mm) PASS
Reference Colour Products Applications Finished-product type Inflammability Classification

De technische specificaties van onze producten zijn op aanvraag beschikbaar via onze website www.grandogroup.com of via ons e-mailadres info@grandogroup.com
Dit document mag niet worden gereproduceerd of aan derden doorgegeven zonder schriftelijke toestemming van de vennootschap GRANDO.

WORLDWIDE SUPPLIER OF THE AERONAUTICAL AND AEROSPACE INDUSTRY